ΔΡΑΣΕΙΣ

Μια ολοκληρωμένη μελέτη σχετικά με την «Εκμάθηση Τοπίων: Ανάγκες και Ευκαιρίες στον Αμπελοοινικό τομέα» θα πραγματοποιηθεί στην αρχή του έργου, βασισμένη σε (επιτόπια) έρευνα, η οποία θα σκιαγραφεί τον αμπελοοινικό τομέα σε εθνικό και ευρωπαϊκό επίπεδο, αναλύοντας σχετικές πρακτικές συνεργασίας ακαδημαϊκών φορέων και επιχειρήσεων, χαρτογραφώντας μαθησιακές ανάγκες και ευκαιρίες και καταγράφοντας προτάσεις και συστάσεις για την ενίσχυση της συνεργασίας πανεπιστημίων και επιχειρήσεων στον αμπελοοινικό τομέα μεταξύ των χωρών του έργου αλλά και σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Με βάση τα παραπάνω ευρήματα, θα αναπτυχθεί εκπαιδευτικό υλικό και θα διοργανωθούν ποικίλες διαδραστικές δράσεις για την προώθηση της συνεργασίας και της καινοτομίας στον τομέα.

 

Κόμβοι Οίνου

Οι Κόμβοι Οίνου (Wine Hubs) αποτελούν κοινότητες μάθησης, δίκτυα, ενεργές ομάδες ενδιαφερομένων φορέων στον αμπελοοινικό τομέα (παραγωγοί, ερευνητές, υπεύθυνοι χάραξης πολιτικής, οργανισμοί τουρισμού,  ιδρύματα πολιτιστικής κληρονομιάς). Το έργο στηρίζει τη δημιουργία 6 περιφερειακών κόμβων οίνου, σε περιοχές της Ελλάδας (Βόρεια Ελλάδα και νησιά), της Ιταλίας (περιοχή Marche και Tοσκάνη), της…

περισσότερα...

Κινητικότητα & Πρακτική

Η κινητικότητα και η πρακτική φοιτητών προωθείται μέσω της δημιουργίας πραγματικών και εποικοδομητικών σχέσεων, της διευκόλυνσης του διαλόγου μεταξύ πανεπιστημίων και επιχειρήσεων στον αμπελοοινικό τομέα και της συμμετοχής ενδιαφερομένων μερών σε κοινές δράσεις για τη βελτίωση, την ανάπτυξη και τον προσδιορισμό δεξιοτήτων και μαθησιακών αναγκών.   Internships Students selected to…

περισσότερα...

Εργαστήρια Οίνου

Τα Ζωντανά Εργαστήρια Οίνου (Wine Living Labs) προωθούν την γνώση, την ανταλλαγή και τη βιωματική μάθηση, μέσω δραστηριοτήτων όπως διαγωνισμοί ιδεών για την προώθηση και υποστήριξη καινοτόμων ιδεών, winethons, εντατικές ομάδες εργασίας hackathon-style υποστηριζόμενες από μέντορες με στόχο την παραγωγή καινοτομίας, εργαστήρια taste & create (γεύσης & δημιουργίας) με βιωματικές…

περισσότερα...

Εκπαίδευση & Κατάρτιση

Το εκπαιδευτικό υλικό αναπτύσσεται μέσω προσαρμοσμένων μαθησιακών μοντέλων και πόρων και είναι δωρεάν διαθέσιμο διαδικτυακά. Το υλικό αυτό μπορεί να ενσωματωθεί σε πανεπιστημιακά προγράμματα σπουδών και στους κόμβους οίνου και να εφαρμοστεί πιλοτικά με καινοτόμες μεθόδους που προωθούν την ανταλλαγή γνώσεων και τη βιωματική μάθηση.   Learning and training material…

περισσότερα...