ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΟ ΕΡΓΟ

Το Ευρωπαϊκό έργο The Wine Lab - Παράγοντας καινοτομία, συνδέοντας πρακτική και έρευνα δημιουργεί τα θεμέλια για διάλογο μεταξύ ερευνητικών, επιχειρηματικών και περιφερειακών κοινοτήτων - Πανεπιστήμια Αγροτικής Ανάπτυξης, Γεωπονίας, Οινολογίας, μικρά οινοποιεία σε απομακρυσμένες περιοχές, με στόχο την ανταλλαγή τεχνογνωσίας, προκλήσεων και λύσεων και την από κοινού ανάπτυξη και προώθηση της καινοτομίας στον αμπελοοινικό τομέα. Το έργο ενθαρρύνει τη σύμπραξη και τη δικτύωση, παρέχει ευκαιρίες μάθησης, προωθεί τη βιωματική έρευνα και αξιοποιεί τη γνώση για εισαγωγή νέων μεθόδων και προσεγγίσεων στο σχεδιασμό πολιτικής. Αυτό το μοντέλο παρέμβασης μπορεί να ενσωματωθεί επίσης σε άλλους τομείς, όπως η παραγωγή τροφίμων και ο αγροτουρισμός.

ΔΡΑΣΕΙΣ

Μια ολοκληρωμένη μελέτη σχετικά με την «Εκμάθηση Τοπίων: Ανάγκες και Ευκαιρίες στον Αμπελοοινικό τομέα» θα πραγματοποιηθεί στην αρχή του έργου, βασισμένη σε (επιτόπια) έρευνα, η οποία θα σκιαγραφεί τον αμπελοοινικό τομέα σε εθνικό και ευρωπαϊκό επίπεδο, αναλύοντας σχετικές πρακτικές συνεργασίας ακαδημαϊκών φορέων και επιχειρήσεων, χαρτογραφώντας μαθησιακές ανάγκες και ευκαιρίες και καταγράφοντας προτάσεις και συστάσεις για την ενίσχυση της συνεργασίας πανεπιστημίων και επιχειρήσεων στον αμπελοοινικό τομέα μεταξύ των χωρών του έργου αλλά και σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Με βάση τα παραπάνω ευρήματα, θα αναπτυχθεί εκπαιδευτικό υλικό και θα διοργανωθούν ποικίλες διαδραστικές δράσεις για την προώθηση της συνεργασίας και της καινοτομίας στον τομέα.

 

Εργαστήρια Οίνου

Εργαστήρια Οίνου

Τα Ζωντανά Εργαστήρια Οίνου (Wine Living Labs) προωθούν την γνώση, την ανταλλαγή και τη βιωματική μάθηση, μέσω δραστηριοτήτων όπως διαγωνισμοί ιδεών για την προώθηση και υποστήριξη καινοτόμων ιδεών, winethons, εντατικές…

περισσότερα...

Εκπαίδευση & Κατάρτιση

Εκπαίδευση & Κατάρτιση

Το εκπαιδευτικό υλικό αναπτύσσεται μέσω προσαρμοσμένων μαθησιακών μοντέλων και πόρων και είναι δωρεάν διαθέσιμο διαδικτυακά. Το υλικό αυτό μπορεί να ενσωματωθεί σε πανεπιστημιακά προγράμματα σπουδών και στους κόμβους οίνου και…

περισσότερα...

Κινητικότητα & Πρακτική

Κινητικότητα & Πρακτική

Η κινητικότητα και η πρακτική φοιτητών προωθείται μέσω της δημιουργίας πραγματικών και εποικοδομητικών σχέσεων, της διευκόλυνσης του διαλόγου μεταξύ πανεπιστημίων και επιχειρήσεων στον αμπελοοινικό τομέα και της συμμετοχής ενδιαφερομένων μερών…

περισσότερα...

Κόμβοι Οίνου

Κόμβοι Οίνου

Οι Κόμβοι Οίνου (Wine Hubs) αποτελούν κοινότητες μάθησης, δίκτυα, ενεργές ομάδες ενδιαφερομένων φορέων στον αμπελοοινικό τομέα (παραγωγοί, ερευνητές, υπεύθυνοι χάραξης πολιτικής, οργανισμοί τουρισμού,  ιδρύματα πολιτιστικής κληρονομιάς). Το έργο στηρίζει τη…

περισσότερα...

ALL_NEWS

ΕΤΑΙΡΟΙ

Το έργο The Wine Lab υλοποιείται από διακρατική κοινοπραξία με 12 εξειδικευμένους εταίρους από 5 χώρες της Ε.Ε. (Ιταλία, Αυστρία, Ελλάδα, Ουγγαρία και Κύπρος). Οι εταίροι της κοινοπραξίας, ακαδημαϊκά ιδρύματα με συναφείς ερευνητικές δραστηριότητες, ερευνητικά κέντρα στον αμπελοοινικό τομέα, οινοποιεία σε απομακρυσμένες περιοχές και επιχειρηματικούς εταίρους που ειδικεύονται στην επικοινωνία, την επιχειρηματικότητα, τη διασφάλιση ποιότητας και τον τομέα ΤΠΕ. Τα μέλη της κοινοπραξίας συναντώνται τακτικά σε διαφορετικές πόλεις, φιλοξενούμενοι στις εγκαταστάσεις εταίρων προς ανταλλαγή τεχνογνωσίας.

 • University of Macerata (UNIMC)
 • La Scurtarola
 • CERVIM
 • TEIKAV
 • Nico Lazaridi
 • FH KREMS
 • Weingut Schuster
 • GTK
 • Koczor
 • Militos Consulting S.A.
 • CRAMARS
 • R&DO

GUARDA TUTTO

ΣΥΝΕΡΓΕΙΕΣ

Το έργο The Wine Lab και οι Ευρωπαίοι εταίροι είναι ανοικτοί σε συνέργειες με ενδιαφερόμενους φορείς σε όλη την Ευρώπη και σε διεθνές επίπεδο! Επικοινωνήστε μαζί μας για να διερευνήσουμε προοπτικές συνεργασίας.

GUARDA TUTTO

NEA

 • in News
 • "Discovering the cultural routes of the Council of Europe" workshop held in Macerata, Italy, on 13th November 2018.

  περισσότερα...

 • A networking event held at Marina di Massa brought wine producers, researchers and industry professionals up & close. Marina di Massa, Italy

  περισσότερα...

 • Treat yourself to this nice glass of skills, touching upon both general & wine sector specific dexterities

  περισσότερα...

 • The social media video challenge was hosted by Abothek, in Krems an der Donau in Austria

  περισσότερα...

 • Wine-tasting event during the ICOT2018 Conference in Kavala

  περισσότερα...

 • A Taste & Create workshop that challenged the participants' senses. June 2018.

  περισσότερα...

 • The first Taste & Create Workshop in Greece has been organized during the wine week event in June 2018.

  περισσότερα...

 • A workshop will be held in the frame of the Terroir Marche Festival 2018 in Macerata, Italy!
  The workshop with the participation of winemakers and representatives of the academic community is scheduled for Saturday 19 May at 10:30 pm at the Creahub of the University of Macerata.

  περισσότερα...

 • Students of the “International Wine Business” (IWB) study programme, offered by The Wine Lab (TWL) Austrian project partner IMC FH Krems, were in charge of organising the 2nd Student Wine Fair that took place on 3 May 2018, in the frame of the TWL project.

  περισσότερα...

 • UNIMC students are guided around Palazzo Buonaccorsi and taste products of local wineries on 27 April 2018 in the frame of EU project The Wine Lab. 

 • Participating students from the study programme “International Wine Business” had the chance to work intensively on different topics throughout the day, coming up with new ideas on how to overcome problems in the wine business.

  περισσότερα...

VIEW ALL